วิธีชำระค่าขึ้นทะเบียน


วิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet Banking)
ธนาคารไทยพาณิชย์


1.เข้าจ่ายบิล

2.ค้นหาใส่เลข บัญชี 4680437053 จะขึ้น ม.เวสเทิร์น

RE1 ใส่เลข 8 จำนวน 10 ตัว
RE2 ใส่ 5045
ใส่จำนวนค่าขึ้นทะเบียนตามแต่ละหลักสูตร