ติดต่อเรา
044-000548
085-2270899

wtujiraporn@gmail.com
สำนักประสานงานการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท (เรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ID : wtuonline

หากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการทราบรายละเอียดใดๆ รวมไปถึงคำแนะนำ เพียงคุณกรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

หากปรึกษาปัญหาเรื่องเรียนหลังจากที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้วขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครเรียนมาที่สำนักงานการศึกษา เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เท่านั้น

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่     ID : wtuonline