สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
มือถือ 085-227-0899 e - mail : wtujiraporn@gmail.com