เรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเวสทิร์น ไม่มีเวลาก็จบได้

ปริญญาตรี ,ปริญญาโท

รับสมัครปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 เปิดเรียนเดือน สิงหาคม สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้

เรียน ออนไลน์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.หลักสูตรออนไลน์ ที่เปิดสอน ปริญญาตรี , ปริญญาโท

ปริญญาตรี รับเทียบโอน รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี


ปริญญาโท สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี


ทำไมต้องเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ติดต่อเรา
wtujiraporn@gmail.com
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท (เรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ID : @wtuonline

หากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการทราบรายละเอียดใดๆ รวมไปถึงคำแนะนำ เพียงคุณกรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่     ID : @wtuonline